บริการ
บริการ
เราส่งมอบแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยตัวแทนท้องถิ่นแก่ลูกค้าของเรา
การออกแบบของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบ้านที่ทันสมัยและดูเป็นธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เครื่องดับเพลิง Eco Elephant จะปฏิวัติอุตสาหกรรมความปลอดภัยและให้กลายเป็นคุณสมบัติในด้านความปลอดภัยทั่วโลก
เราช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในด้านของถังดับเพลิง Eco Elephant พร้อมกับการบริการต่าง ๆ :
+ เราจัดเตรียมใบเสนอราคามีไว้ให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ขาย / ผู้จำหน่ายที่สนใจ
+ มีตัวแทนส่งออกและนำเข้าในต่างประเทศ
+ สำหรับการส่งเสริมการขาย เราให้คำปรึกษาด้านการตลาดสำหรับลูกค้า
+ บริการจัดซื้อทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมถึงการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมการจัดซื้อ
+ บริการประมูลออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม
+ บริการค้าส่งและค้าปลีก จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
+ บริการจัดนิทรรศการเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาทั้งหมด
Top